signum magnum
signum magnum
Wydawnictwo

Wydawnictwo

Fundacja „Signum Magnum” od 1992 roku wydaje czasopisma i książki w ramach odpłatnej działalności statutowej. Troszczymy się o to, aby ich treść zbliżała Czytelników do Boga, pomagała w realizowaniu podstawowych wartości chrześcijańskich i tym samym stanowiła dobrą ochronę przed różnego rodzaju zniewoleniami.

Polecane