signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-12-17

Świąteczny Promyk Jutrzenki

Świąteczny Promyk Jutrzenki

W świątecznym „Promyku Jutrzenki” Czytelnicy znajdą kolejne opowiadanie Marzeny Karasińskiej z cyklu „Dzieci, babcia Maria i wartości”. Tym razem poświęcone ono jest Bożym przykazaniom i ich roli w życiu człowieka.

Promykowe refleksje proponują szukanie odpowiedzi na pytanie, czy rozpoznam Jezusa, gdy Ten zapuka do moich drzwi? Można też przeczytać w nich piękną legendę bożonarodzeniową o św. Gerardzie i zagubionym kluczu.

Kolejna biblijna historia mówi o dramatycznej sytuacji, jaka powstała na dworze króla Nabuchodonozora w związku z jego tajemniczym snem, którego wyjawienia i wyjaśnienia zażądał od swoich wróżbitów.

W dziale Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej nie tylko członkowie tego wspaniałego ruchu znajdą wytłumaczenie, dlaczego zwracamy się do Matki Bożej – Niepokalana.

Kolorowa, kartonowa wkładka pozwoli na zbudowanie pięknej stajenki. Najmłodsi Czytelnicy znajdą w Promyku wiele zabaw, zadań do rozwiązania i obrazków do kolorowania.

Zachęcamy również do wspólnej zabawy z grą planszową „Mędrcy świata, Monarchowie”, a także do zrobienia pysznych galaretek owocowych w cukrze i rozwiązania krzyżówki.

Dziękujemy serdecznie dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Maszewa za piękne ilustracje nadesłane do naszej redakcji przedstawiające św. Mikołaja.

Dobrej lektury!

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane