signum magnum
signum magnum

2020-02-12

Przekaż Jeden Procent dla naszej Fundacji

Przekaż Jeden Procent dla naszej Fundacji

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc!

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane