signum magnum
signum magnum

2019-10-04

Promyk Jutrzenki pomoże w dobrym przeżyciu miesiąca Różańca świętego

Promyk Jutrzenki pomoże w dobrym przeżyciu miesiąca Różańca świętego

W kolejnym numerze „Promyka Jutrzenki” młodzi Czytelnicy znajdą teksty pogłębiające wiarę, znajomość Pisma świętego, a także liczne gry, zabawy pozwalające ciekawie spędzić wolny czas.

Niech zachętą do sięgnięcia po to katolickie czasopismo będą słowa redaktora naczelnego O. Oskara Puszkiewicza, franciszkanina ze wstępu:

„Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej” – te piękne słowa wypowiedział wielki czciciel Matki Bożej, św. Jan Paweł II.

W tej niezwykłej szkole Maryi uczymy się czegoś najważniejszego dla człowieka - sztuki życia po Bożemu. Dlaczego jest to takie ważne? Jeśli nie będziemy potrafili żyć zgodnie z wiarą chrześcijańską, wtedy przegramy swoje życie. Maryja, Matka Jezusa i nasza, uczy nas pełnić wolę Bożą. Ona sama wypełniła ją tu na ziemi w sposób najdoskonalszy. Dzięki temu miała szczególny udział w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Jeśli będziemy Ją naśladować, wtedy i nasze życie potoczy się zgodnie z wolą Bożą, a więc w sposób dla nas najodpowiedniejszy. Bo przecież nasz Ojciec w niebie wie, co jest dla nas najlepsze, co przyniesie nam radość i szczęście.

Ktoś może się zastanawiać, czy ciągłe powtarzanie tych samych słów w modlitwie różańcowej ma sens, jeśli trudno się skupić i różne myśli przychodzą człowiekowi do głowy. Moi drodzy, nie wolno się zniechęcać, ale trzeba wytrwale odmawiać różaniec – codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę. Za niedługo rozpocznie się miesiąc różańcowy – październik. Można powiedzieć, że to czas intensywnego kursu tej ważnej modlitwy, o którą prosi sama Matka Boża. Dobrze też wiemy, że wielcy święci kochali tę modlitwę. Dzięki niej wypraszali wiele łask dla siebie i bliźnich. Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort powiedział kiedyś: „Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie Różaniec, o ile starczy czasu, a błogosławić będziecie w chwili śmierci każdy dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli”.

Moi Przyjaciele, bądźcie zawsze jasnymi promykami Matki Bożej. Spełniajcie Jej prośbę i gorliwie odmawiajcie różaniec. Dawajcie też dobre świadectwo swej miłości do Jezusa i Maryi wszędzie tam, gdzie jesteście.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane