signum magnum
signum magnum

2019-10-04

90. numer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

90. numer kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Redakcja „Zwycięstwa Niepokalanej” w kolejnym – już 90! wydaniu kwartalnika, porusza wiele spraw ważnych dla życia duchowego w Jezusie Chrystusie, opartego na oddaniu się Niepokalanej. We wstępie ojciec Dariusz Miłosz Kaczmarczyk ofm pisze: „Nikt nie jest w stanie przewidzieć biegu historii. Panem Początku i Końca pozostaje niezmiennie Chrystus. To On pokonał śmierć, piekło i Szatana. Chrystus jest Królem Wszechświata. To On rządzi i dzieli. Dzieli, bowiem od dwóch tysięcy lat ludzkość podzieliła się na tych, którzy są za i przeciw Chrystusowi”. W tym, aby zawsze być wśród tych, którzy kroczą za Chrystusem, pomaga nam nieustannie Maryja.

Niech październik, miesiąc Różańca świętego, modlitwy, o którą tak często prosi Matka Boża, pozwoli nam wszystkim jeszcze bardziej Ją ukochać i gorliwiej Jej służyć. Niech też pomoże nam w tym lektura „Zwycięstwa Niepokalanej”.

Jak zamówić.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane