signum magnum

Fundacja “Signum Magnum” została założona w 1991 r. , aby pomagać dzieciom, chroniąc je przed różnorodnymi uzależnieniami i wspierać rodziców w procesie wychowywania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. Zapraszamy do włączenia się. Wspólnie możemy uczynić wiele dobra dla innych, zwłaszcza dla dzieci. Dajmy im nadzieję, uczyńmy świat lepszym. Czekamy na Twoje pomysły i inicjatywy. Dołącz do nas lub pomóż finansowo, czy też w inny sposób.

Wiadomości

Blogi i vblogi
wiara-i-praktyki-religijne-sluza-zdrowiu-psychicznemu

Wiara i praktyki religijne służą zdrowiu psychicznemu

2019-06-17

O tym, że żywa wiara i systematyczne praktyki religijne to jeden z ważnych czynników chroniących przed uzależnieniami, w świecie naukowym mówiono już od dawna. Ostatnio nowatorskie badania profesora Uniwersytetu Harvarda Tylera J. VanderWeele oraz współpracującej z nim trójki polskich uczonych: dr. hab. Jakuba Pawlikowskiego (Harvard University i Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr. hab. Piotra Białowolskiego (Harvard University i WSB w Dąbrowie Górniczej) oraz dr hab. Doroty Węziak-Białowolskiej (Harvard University) potwierdziły pozytywną zależność między religijnością a dobrostanem psychicznym. Uczeni dowiedli, że jest to związek stosunkowo trwały. Wyniki badań zostały opublikowane w "European Journal of Public Health" , który jest oficjalnym periodykiem naukowym Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, wydawanym przez wydawnictwo Oxford University Press.Poziom dobrostanu psychicznego jest zróżnicowany w grupach o różnej religijności. Statystycznie najniższy jest u osób niepraktykujących religijnie. Nieco wyższy - u praktykujących rzadko (kilka razy w roku). A najwyższy - u praktykujących przynajmniej raz w tygodniu lub częściej.Istnieje też dość ścisły związek pomiędzy poziomem religijności a zachowaniami prozdrowotnymi. Czyli: im wyższa religijność, tym wyższe prawdopodobieństwo aktywności fizycznej i niższe prawdopodobieństwo palenia tytoniu i nadużywania alkoholu.Na podstawie:https://nauka.wiara.pl/doc/5604244.Dobrostan-psychiczny-a-religijnosc-nowatorskie-badanie

Czytelnia
przecudna-trojco

Przecudna Trójco

2019-06-16

Nikt nie może bez Twojej pomocy, Duchu Święty, powiedzieć, że Bogiem jest Jezus. Na nic się zdadzą wielorakie doświadczenia życiowe; można bowiem doświadczać Jezusa wszystkimi zmysłami, z Nim rozmawiać i dyskutować, jednak nie wierzyć w Niego jako Pana. Ogrom doświadczeń zebrany przez Apostołów nie był ani źródłem dojrzałej wiary, ani mocą oddania się dla dobra ludzkości, ani źródłem nauczania. Nie otrzymali jeszcze Ciebie,o Duchu Święty, dlatego zapytali w dniu Wniebowstąpienia, czy teraz wreszcie odbudujesz królestwo Izraela? Zadali Chrystusowi polityczne pytanie. Jezus jednak nie czuje się zawiedziony w swojej misji, nie koryguje ich pytania, nie zwraca uwagi, że przecież cały czas mówił im o Królestwie Bożym.Nie pomogą żadne tytuły akademickie ani wysokie stanowiska, to wszystko, co uchodzi za wielkie, zniknie bez śladu, jeżeli w tym nie ma Ciebie, o Duchu Święty. Wszystkie inicjatywy filantropijne – jeżeli nie wypływają z Ciebie, są marnością. Nikt nie może bez Twojej pomocy powiedzieć: Bogiem jest Jezus. Pewność, którą daje poczucie synostwa Bożego, włączenia w Winny Krzew, napełnia mnie radością, prawdziwą nadzieją jako cnotą wlaną przez Ciebie, o Duchu Święty. Kocham Cię pomimo własnej słabości. Kocham Cię, bowiem Ty, wyłącznie Ty, czuwasz nad moim sumieniem. Kocham Cię, bowiem Ty jesteś jedynym źródłem natchnień. Kocham Cię, bowiem tylko dzięki Tobie mówię, że moim Bogiem jest Jezus. Trójco Przenajświętsza! Tak bardzo bliska nam nowym ludziom, a zarazem nieskończona w swej tajemniczej głębi. Weszłaś w naszą historię tak ciepło, tak bardzo po ludzku. Druga Osoba, Słowo, wcieliło się w Łono naszej Niepokalanej Siostry. To Słowo przyoblekło się w człowieka, nie wzgardziło Panny Łonem – tak pięknie śpiewa Oblubienica Kyriosa. Bez Wcielenia Słowa nic nie wiedzielibyśmy o Tobie, Przecudna Trójco. Jakaż byłaby nasza wiedza o naszym człowieczeństwie? Nadal błądzilibyśmy po terenie naszej cielesności nie wiedząc, dlaczego nasz duch wyraża się w ciele. Bez Oblubienicy Kyriosa jest rzeczą niemożliwą, by uznać za prawdę, że ciało człowieka jest obrazem Boga.Trójco Przenajświętsza różna co do Osób, a zarazem równa w jedności Bóstw, zanoszę do Ciebie moje nieporadne słowa. Stworzyłaś nas na swój Obraz i Podobieństwo. Odkupiłaś i uświęciłaś nas, abyśmy do Ciebie doszli krocząc po drodze sakramentalnego życia. Gdziekolwiek by spojrzeć, czegokolwiek doświadczyć w naszym pielgrzymowaniu, tam jesteś Obecna. W Tobie kipi Istnienie, Miłość, Życie. Ty jesteś aż do szaleństwa zakochana w nas grzesznych ludziach. Ty nas usilnie zachęcasz, abyśmy zawsze korzystali z głębin Twojej Miłości i Twojego Miłosierdzia. Trójco Przenajświętsza, Twoje Objawienie umiejscowiło nas w Twoim Sercu.Niepokalana, Ty jesteś Monstrancją Trójcy Przenajświętszej. o. Antoni Jozafat Nowak, ofm

Aktualności
drugi-dzien-38-pielgrzymki-na-jasna-gore

Drugi dzień 38. Pielgrzymki na Jasną Górę

2019-06-16

Kolejny dzień 38.Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę pielgrzymi rozpoczęli od Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Rozważania, modlitwy i śpiew przygotował O. Jan Seremak wraz zespołem „Gloria” z Miejsca Piastowego. Rozważania nawiązywały do tematu roku: „Młodzi trzeźwi i wolni”.O 9.30 uczestnicy Pielgrzymki zgromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu, aby przeżyć Mszę Świętą, której przewodniczył Bp Tadeusz Bronakowski. W homilii powiedział między innymi:„W naszych czasach próbuje się pod hasłem tolerancji, wolności, równouprawnienia szerzyć nietolerancję, nienawiść i zniewolenie już od najmłodszych lat. Tak jak niegdyś w czasach rewolucji francuskiej hasło „wolność, równość, braterstwo” w rzeczywistości było tego zaprzeczeniem. Bożej miłości potrzebuje człowiek sponiewierany, zagubiony, który nie odróżnia już dobra od zła, ani prawdy od kłamstwa. Potrzebuje jej człowiek wpędzony w szalony wyścig, w nierozumne podążanie za rozrywką i doczesnymi przyjemnościami. Potrzebuje miłości człowiek otoczony sieciami społecznymi i najnowocześniejszymi narzędziami komunikacji, a jednocześnie coraz bardziej samotny, coraz częściej pogrążony w smutku, w lęku, w depresji. Tylko otwarcie się na miłość objawioną w Trójcy Przenajświętszej, jest jednocześnie otwarciem się na prawdę o nas samych, o naszym życiu, jego celu i przeznaczeniu. Otwarcie się na tę miłość mówi nam także o naszym miejscu w świecie. Pokazuje nam nasze możliwości, ale też obowiązki. Przypomina o naszych zadaniach i o naszym powołaniu”.Prosił też, aby pomyśleć „czy w naszych domach, wśród bliskich i znajomych młodzi mają szansę spotkać osoby, które potrafią radośnie spędzać czas bez alkoholu? Jak wygląda nasze życie rodzinne, czy znajdujemy czas na wspólne, szczere rozmowy, czytanie książek, wspólne posiłki i zabawy? Czy przypadkiem najważniejszym mieszkańcem naszego domu nie jest stale włączony telewizor, wiecznie używany komputer, czy telefon komórkowy? Jak to się dzieje, że często rodzice ostatni dowiadują się, że ich dziecko eksperymentuje z alkoholem, z narkotykami, że uzależnione jest od pornografii, czy nie może żyć bez mediów społecznościowych? I jedno z najważniejszych pytań: jakie miejsce w życiu naszych rodzin zajmuje Chrystus? To pytanie rodzi kolejne: co ze wspólną modlitwą w rodzinie, ze Mszą świętą i sakramentami, z uczestnictwem w różnych wspólnotach parafialnych? Skoro wiemy, że żywa wiara, systematyczne praktyki religijne to wspaniały czynnik chroniący młodych przed popadaniem w uzależnienia, dlaczego tak łatwo godzimy się na sekularyzację naszego społeczeństwa, na odchodzenie od Kościoła coraz większej liczby młodych? Dlaczego tak słabo reagujemy na coraz częstsze obrażanie Boga i Kościoła w przestrzeni publicznej? Jeśli lękamy się sami dać świadectwo swojej wiary w rodzinach, miejscach pracy, wśród przyjaciół i znajomych, to jak możemy wymagać tego od dzieci i młodzieży?”.Po Eucharystii swoje spotkanie z Bp. Tadeuszem Bronakowskim mieli diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości.

Więcej o nas

Promyk Jutrzenki

Zasady prenumeraty "Promyka Jutrzenki"

Zwycięstwo Niepokalanej

Zasady prenumeraty kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane